Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Paslaan 11
7311 AH Apeldoorn

Naar Matteus 5 vers 16
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Menorah betekent kandelaar, luchter of lichtdrager. Het is de gouden kandelaar met zeven lampen die licht gaf in het Heilige van de tabernakel en later in het Heilige van de tempel in Jeruzalem. De Bijbel noemt hem 'de lamp van God' (1 Samuel 3:3). Hij geeft aan dat God aanwezig is met Zijn Licht.

Licht is een belangrijk symbool in het jodendom. Op de eerste dag van de schepping sprak God Er zij licht. Zonder licht is er geen leven. Met de naam Menorah geven we aan dat God het Licht is voor Apeldoorn. En wij als gemeente ook.

We willen iedereen laten zien dat 'God de wereld zo liefhad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (Johannes 3:16).

Menorah is een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. De Bijbel is de basis en Jezus Christus heeft de leiding als hoofd van de gemeente.

We zijn een kerk waar we er voor elkaar zijn en meeleven in praktische hulp, gebed en persoonlijke contacten. De manier waarop christenen in de Bijbel als kerk met elkaar optrokken is hierin een voorbeeld.

Menorah zendt mensen uit naar binnen- en buitenland om Gods Liefde uit te delen. Deze zendelingen worden financieel door Menorah ondersteund. We bidden voor ze, bezoeken ze en leven met ze mee.

Het gebouw van Menorah staat in het centrum van Apeldoorn. Daardoor kunnen we praktische hulp bieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Op donderdag zijn er Healing Rooms, waar iedereen welkom is voor een gesprek of een kop koffie.

Menorah is als zelfstandig kerkgenootschap lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

Laatste nieuws van Evangelische Zendingsgemeente Menorah

Is dit uw organisatie of bent u bekend met deze organisatie, en ziet u onjuistheden of heeft u aanvullingen?
Dan kunt u deze per e-mail versturen naar info@christelijkeadressengids.nl, de gegevens zullen dan zo snel mogelijk bijgewerkt worden.
Volg de Christelijke Adressengids op social media
en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen