VPE Zending

Hoofdstraat 51
3971 KB Driebergen

VPE Zending stelt zich onder meer ten doel: Het verlenen van medewerking aan Nederlandse zendelingen in de verkondiging van het evangelie op bijbelse grondslag, evenals het bevorderen van dienst-verlening op medisch en sociaal gebied.

In Mattheus 28:19-20 zegt de Here Jezus Christus: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (NBV)

Deze opdracht bepaalt onze doelstellingen, onze boodschap en onze werkwijze.

Is dit uw organisatie of bent u bekend met deze organisatie, en ziet u onjuistheden of heeft u aanvullingen?
Dan kunt u deze per e-mail versturen naar info@christelijkeadressengids.nl, de gegevens zullen dan zo snel mogelijk bijgewerkt worden.
Volg de Christelijke Adressengids op social media
en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen